Referencje

jak motywować pracowników szkolenie

T-mobile

Pobierz

Głównymi zagadnieniami szkoleniowymi były; sprzedaż usług, obsługa klientów, komunikacja i szkolenia produktowe. Coaching zazwyczaj skupiał się na takich elementach jak wypalenie zawodowe, motywacja, poprawa wyników pracy.

instytut szkoleniowy metoda

Miasto Stołeczne Warszawa

Pobierz

W interesujący sposób przekazuje wiedzę i łączy ją z doświadczeniem. Potrafi zaangażować grupę do wspólnej pracy i zmotywować uczestników do wdrażania zdobytych umiejętności.

WIĘCEJ

PGK Radomsko

Pobierz

 

Podczas szkolenia Pan Stanisław Zawacki wykazał się bardzo dużą wiedzą i zbudował dobre relacje interpersonalne z uczestnikami. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod kątem treści merytorycznych jak i organizacyjnym.

Warszawska Grupa Doradców PR

Pobierz

Materiały, prezentację i narzędzia szkoleniowe dobiera w odpowiedni i przemyślany sposób. Uczestnicy warsztatów wysoko oceniają szkolenia przeprowadzone przez trenera pod kątem zdobytej wiedzy, atrakcyjności przekazu i aktywności.

jak motywować pracowników szkolenie

Straż Miejska w Piasecznie

Pobierz

Pracownicy byli zadowoleni z przygotowania merytorycznego Prowadzącego — Pana Stanisława Zawackiego oraz organizacji. Każdy punkt programu został skrupulatnie omówiony i wyjaśniony nie pozostawiając pytań. Indywidualne podejście Trenera oraz elementy praktyczne pozwoliły każdemu sprawdzić zdobytą wiedzę.

Szpital MSWiA w Łodzi 

Pobierz

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez pracowników szpitala. Podkreślali oni dobry kontakt trenera z grupą, jak również możliwość zdobycia konkretnych, praktycznych informacji przydatnych w pracy.

telefoniczna obsługa klienta szkolenie

KRUS

Pobierz

Pan Stanisław Zawacki  przeprowadził w dniach 24-25 maja 2016 r. dwa jednodniowe szkolenia pracowników KRUS OR w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych z zakresu obsługi trudnego klienta. Szkolenia były przeprowadzone w atrakcyjnej formie, dynamicznie i skutecznie w związku z czym polecamy

SPZOZ MSWiA Poznań 

Pobierz

Pan Stanisław zbudował dobrą relację z uczestnikami, co przełożyło się na wysokie oceny przeprowadzonego przez niego szkolenia. Uczestnicy podkreślali praktyczność zdobytych umiejętności, w kontekście ich pracy i duże doświadczenie trenera.

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Pobierz

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Stanisława Zawackiego profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym. Nasi pracownicy z pewnością wykorzystają umiejętności zdobyte podczas szkolenia w pracy zawodowej.

jak motywować pracowników szkolenie

Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej

Pobierz

Podczas szkolenia uczestnicy wspólnie z trenerem wypracowali konkretne, praktyczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, poznali sposoby panowania nad emocjami i stresem, przyjrzeli się elementom niezbędnym do budowania dobrej relacji z Klientem.

telefoniczna obsługa klienta szkolenie

Urząd Miasta Zielona Góra

Pobierz

Szkolenie zrealizowane zostało w sposób profesjonalny i zgodny z naszymi oczekiwaniami, łączyło teorię z praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników.

Książnica Pomorska

Pobierz

Pragnę podkreślić zadowolenie uczestników z przebytego szkolenia. Na szczególną uwagę zasługują praktyczne podejście prowadzącego do szkolenia i przedstawienie tematu w inspirujący sposób.

WORD Toruń

Pobierz

Spotkanie przeprowadzone było w aktywnej formie, z dużą ilością ćwiczeń i konkretnych, praktycznych wskazówek, uwzględniających indywidualne potrzeby uczestników spotkania.

Stanisław Zawadzki trener

Massive Pixel Creation

Pobierz

Jako właściciel firmy i uczestnik szkolenia jestem zadowolony z przeprowadzonego warsztatu. Ośmiogodzinny czas pracy minął szybko i interesująco. 

najlepsze szkolenie z obsługi Klienta

Marpol

Pobierz

Wszystkim tym, którzy szukają dobrego trenera, polecam Pana Stanisława Zawackiego. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie dużo dobrego dla firmy.

szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta

innogy Polska

Pobierz

Pan Stanisław Zawacki w kreatywny sposób angażuje się w pracę zespołu, wspiera, wymaga, ale również dzieli się wiedzą oraz osiąga zamierzone rezultaty. Jednocześnie jest uważny na potrzeby innych, co przyniosło mu duże uznanie wśród współpracowników i Klientów wewnętrznych.