Joanna Kochańska-Kolasa

Pobierz

innogy Polska 

Warszawa, 14 lutego 2019 r.

 

Współpracę z Panem Stanisławem Zawackim rozpoczęliśmy w 2017 r., kiedy to został zatrudniony w innogy Polska, jako Trener wewnętrzny. Od tego czasu miał okazję prowadzić liczne warsztaty, z takich tematów jak: obsługa Klienta, szkolenia produktowe, systemowe i szkolenia wdrożeniowe dla nowych Pracowników.

Warsztaty, które prowadził charakteryzowały się aktywną pracą uczestników, przyjazną atmosferą i ciekawym, często innowacyjnym podejściem do tematu. Szkolenia były wysoko oceniane, o czym świadczą opinie wyrażone w anonimowych ankietach rozdawanych uczestnikom po zakończonym cyklu szkoleń. W systemie półrocznych ocen Pracownika, od początku naszej współpracy, Pan Stanisław Zawacki każdorazowo uzyskiwał wyniki wyższe niż 4,95, gdzie 5,00 jest najlepszym możliwym wynikiem.

Dodatkowo Pan Stanisław tworzy szkolenia wirtualne i materiały szkoleniowe dostępne w formie e-learning, które cieszą się dużym zainteresowaniem. przejrzyste, dobrze zaplanowane i skutecznie wspierają zdobywanie wiedzy oraz nowych umiejętności.

Pan Stanisław Zawacki w kreatywny sposób angażuje się w pracę zespołu, wspiera, wymaga, ale również dzieli się wiedzą oraz osiąga zamierzone rezultaty. Jednocześnie jest uważny na potrzeby innych, co przyniosło mu duże uznanie wśród współpracowników i Klientów wewnętrznych.

Jest również osobą ambitną, która stawia na swój rozwój, inwestuje w siebie i nieustannie doskonali swoje umiejętności. To sprawia, że jest otwarty na nowe wyzwania i może stanowić wzór dla innych Pracowników.

Jako jego przełożona, miałam okazję na bieżąco obserwować efekty codziennej pracy Pana Stanisława i z pełną odpowiedzialnością polecam go jako Pracownika profesjonalnego Trenera o innowacyjnym podejściu do pracy. Jestem przekonana, że sprosta stawianym przed nim ambitnym zadaniom i będzie w stanie spełnić oczekiwania najbardziej nawet wymagającego Pracodawcy.

Joanna Kochańska-Kolasa

HM-S Wsparcie Klienci Masowi

Kierownik Monitoringu Jakości i Szkoleń

innogy Polska S.A.

ul. Włodarzewska 6802-384 Warszawa

M +48 883 366 124T +48 22 82 13917

joanna.kochanska-kolasa@innogy.com