Jolanta Sawicka

Pobierz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rzeszów, dnia 01.06.2016 r.

1300-OZP.261.4.7.2016

POŚWIADCZENIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, poświadcza iż Pan Stanisław Zawacki — trener Warszawskiej Grupy Doradców PR, na podstawie zawartej z naszym Oddziałem w dniu 12.05.2016 r. Umowy Nr 1300-0ZP.261.3.8.2016, przeprowadził w dniach 24-25 maja 2016 r. dwa jednodniowe szkolenia pracowników KRUS OR w Rzeszowie i podległych Placówek Terenowych z zakresu obsługi trudnego klienta. Szkolenia były przeprowadzone w atrakcyjnej formie, dynamicznie i skutecznie w związku z czym polecamy szkolenia organizowane przez Warszawską Grupę Doradców PR.

Dyrektor

Jolanta Sawicka