Monika Cwyl
Główny Specjalista

Pobierz

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 26. 05.2014 r.

REFERENCJE

W imieniu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, mam przyjemność potwierdzić, iż Pan Stanisław Zawacki od września 2008 roku nieprzerwanie współpracuje z Urzędem Dzielnicy Mokotów.

Na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pan Zawacki zaplanował scenariusze i zrealizował kilkanaście cyklicznie odbywających się warsztatów dla osób korzystających z oferty Wydziału. Spotkania dotyczyły między innymi takich zagadnień jak; komunikacja międzyludzka, integracja w społeczeństwie lokalnym, współpraca z instytucjami pozarządowymi, kompetencje wychowawcze i zawodowe.

Pan Stanisław Zawacki jest trenerem zaangażowanym w swoją pracę. W interesujący sposób przekazuje wiedzę i łączy ją z doświadczeniem. Potrafi zaangażować grupę do wspólnej pracy i zmotywować uczestników do wdrażania zdobytych umiejętności. O wysokim zadowoleniu z uczestnictwa w warsztatach przeprowadzonych przez Pana Zawackiego, świadczą opinie osób biorących w nich udział, duże zainteresowanie przedstawionymi tematami oraz wysoka frekwencja. Warsztaty przeprowadzone przez niego odbywały się terminowo. Przygotowane były na wysokim poziomie merytorycznym i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Zdecydowanie rekomenduje Pana Stanisława Zawackiego jako trenera.

Monika Cwyl