Wiesław Kamiński
Prezes Zarządu Spółki

Pobierz

PGK Radomsko

Radomsko, 19.11.2015

REFERENCJE

W dniu 17 września 2015 roku Warszawska Grupa Doradców PR zorganizowała dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku szkolenie „Obsługa telefoniczna i bezpośrednia trudnego klienta” .

Szkolenie poprowadził Pan Stanisław Zawacki — trener WGD PR. Podczas szkolenia Pan Stanisław Zawacki wykazał się bardzo dużą wiedzą i zbudował dobre relacje interpersonalne z uczestnikami. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod kątem treści merytorycznych jak i organizacyjnym.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku z przyjemnością rekomenduje Warszawską Grupę Doradców PR jako dobrego organizatora szkoleń.

Wiesław Kamiński