jak motywować pracowników szkolenie

Agnieszka Mikołajczyk 

Pobierz

Skarżysko-Kamienna 01. 10.2018 r.

Rekomendacja

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna potwierdza przeprowadzenie szkolenia pt. „Komunikacja z Klientem trudnym” w dniu 13.09.201 gr. przez trenera Stanisława Zawackiego.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ciekawy sposób, z dużą ilością aktywnej pracy uczestników. Taka forma była bardzo atrakcyjna dla uczestników. Trener był znakomicie przygotowany do tematu szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy wspólnie z trenerem wypracowali konkretne, praktyczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, poznali sposoby panowania nad emocjami i stresem, przyjrzeli się elementom niezbędnym do budowania dobrej relacji z Klientem. Pan Stanisław Zawacki wykazał się dużą elastycznością podczas szkoleń i w umiejętny sposób reagował na potrzeby uczestników. Uczestnicy po zakończeniu szkoleniu zwracali uwagę na dobrą atmosferę podczas tego dnia i konkretną wiedzę oraz umiejętności, które wynieśli ze spotkania.

Zdecydowanie rekomendujemy szkolenia prowadzone przez Pana Stanisław Zawackiego. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tych zajęciach warsztatowych oraz przyjemność poznania p. Stanisława.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Agnieszka Mikołajczyk