dr n. med Przemysław Daroszewski

Pobierz

SPZOZ MSWiA w Poznaniu

Poznań, 27. 06. 2017r.

List referencyjny

W dniu 25 marca 2017 roku Pan Stanisław Zawacki, trener Warszawskiej Grupy Doradców

PR, przeprowadził szkolenie dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu z tematu „Komunikacja z Klientem agresywnym i roszczeniowym”

Omówione treści przedstawione zostały w sposób atrakcyjny dla słuchaczy. Szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze, z dużą ilością aktywnej pracy grupy. Taki sposób prowadzenia spotkania dla uczestników był bardzo atrakcyjny. Pan Stanisław zbudował dobrą relację z uczestnikami, co przełożyło się na wysokie oceny przeprowadzonego przez niego szkolenia. Uczestnicy podkreślali praktyczność zdobytych umiejętności, w kontekście ich pracy i duże doświadczenie trenera.

Wobec powyższego rekomenduję szkolenia prowadzone przez Pana Stanisława Zawackiego z Warszawskiej Grupy Doradców PR.

Dyrektor

dr n. med Przemysław Daroszewski