Mariusz Bury
Kierownik Zespołu

Pobierz

T-mobile

Warszawa, 29.04.2014

Referencje

W okresie od 2008 do 2014 roku Pan Stanisław Zawacki współpracował z T mobile Polska.

W tym czasie przeprowadził szereg szkoleń grupowych i coachingów indywidualnych dla pracowników firmy.

Głównymi zagadnieniami szkoleniowymi były; sprzedaż usług, obsługa klientów, komunikacja i szkolenia produktowe. Coaching zazwyczaj skupiał się na takich elementach jak wypalenie zawodowe, motywacja, poprawa wyników pracy.

Działalność Pana Stanisława cechował wysoki poziom merytorycznym i bardzo dobry kontakt z grupą.

Pomagały mu w tym wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i kreatywne podejście do sytuacji. Swoją postawą udowodnił że jest trenerem cenionym i lubianym, a jego praca przynosi wymierne, mierzalne efekty w funkcjonowaniu firmy.

Jako wieloletni koordynator pracy Pana Stanisława z pełną odpowiedzialnością polecam jego osobę w charakterze trenera i coacha.
W przypadku ewentualnych pytań służę informacją pod numerem telefonu 602201664.
Mariusz Bury