Maurycy Seweryn
Prezes WGD PR

Pobierz

Warszawska Grupa Doradców PR

Warszawa, 4 grudnia 2015

REFERENCJE

Warszawska Grupa Doradców PR potwierdza, że Pan Stanisław Zawacki współpracuje z nami od 2014 roku.

Pan Stanisław prowadzi na zlecenie WGD PR szkolenia z zakresu obsługi telefonicznej i bezpośredniej klienta, asertywności, szkolenia sprzedażowe. Z każdego warsztatu wywiązał się zdecydowanie powyżej oczekiwań. Jego praca cechuje się wysoką kreatywnością i odpowiedzialnością. Materiały, prezentację i narzędzia szkoleniowe dobiera w odpowiedni i przemyślany sposób. Uczestnicy warsztatów wysoko oceniają szkolenia przeprowadzone przez trenera pod kątem zdobytej wiedzy, atrakcyjności przekazu i aktywności. Podkreślają również dużą praktyczność omawianych treści w kontekście ich pracy. Rekomenduję Pana Stanisława Zawackiego jako trenera godnego polecenia.