Ryszard Nagórski

Pobierz

List referencyjny

W dniu 24 listopada 2018 roku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu mieli przyjemność wziąć udział w szkoleniu pn. „Werbalne techniki radzenia sobie z trudnym klientem”, które prowadził pan Stanisław Zawacki. Trener prowadzący szkolenie wykazał się znajomością tematu, ciekawym przedstawieniem poruszanych kwestii oraz podejściem zachęcającym grupę do współpracy. Spotkanie przeprowadzone było w aktywnej formie, z dużą ilością ćwiczeń i konkretnych, praktycznych wskazówek, uwzględniających indywidualne potrzeby uczestników spotkania.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia. Zdecydowanie polecamy trenera pana Stanisława Zawackiego.

Ryszard Nagórski

Zastępca Dyrektora